jueves, 3 de diciembre de 2009

SINONIMIA PARA EL EXAMEN DE LA POLICÍA

1. POLTRÓN
a) bígamo
b) avaro
c) execrable
d) ocioso
e) puerta

2. OMINOSO
a) obligado
b) aborrecible
c) doloroso
d) conciso
e) canoso

3. POMPA
a) lujo
b) pampa
c) ropa
d) matiz
e) riqueza

4. TANGIBLE
a) punible
b) tachado
c) concreto
d) inmaterial
e) superficial

5. PUNIBLE
a) ponedor
b) confundible
c) perdonable
d) castigable
e) acusador

6. INEFABLE
a) inepto
b) indescriptible
c) familiar
d) taciturno
e) lacónico

7. DECHADO
a) echado
b) modelo
c) refrán
d) aforismo
e) manchado

8. BEOCIO
a) duradero
b) fugaz
c) imprecar
d) idiota
e) culto


9. TORVO
a) ducho
b) turba
c) cruel
d) turbio
e) cuervo

10. ZAFIO
a) cándido
b) tosco
c) zafarrancho
d) inútil
e) mocoso

11. PEA
a) población
b) pura
c) borrachera
d) ley
e) asombro

12. IMPÍO
a) limpio
b) pulcro
c) imbecil
d) roñoso
e) impuro

13. BASCA
a) diva
b) fea
c) española
d) buque
e) gárgola

14. FREZA
a) fruta
b) tornillo
c) heces
d) beso
e) buz

15. POYO
a) pesebre
b) ave
c) aventurero
d) asiento
e) saliva

16. ABSCESO
a) entrada
b) salida
c) laberinto
d) gusto
e) tumor


17. ACTITUD
a) habilidad
b) persistencia
c) conducta
d) desprecio
e) aseo

18. BACA
a) rumiante
b) vacante
c) parrilla
d) maletera
e) juerga

19. ENTECO
a) entero
b) partido
c) zafio
d) enjuto
e) picnico

20. SINO
a) casto
b) pituso
c) maculado
d) incauto
e) hado

21. BEZO
a) beso
b) belfo
c) órgano
d) fragor
e) tieso

22. VATE
a) parnaso
b) bardo
c) vale
d) jocoso
e) palo

23. COGITAR
a) coger
b) sentir
c) perdonar
d) agitar
e) meditar

24. DILECCIÓN
a) predilección
b) emoción
c) amor
d) dirección
e) excitación


25. APOLOGÍA
a) encono
b) mitológico
c) estudio
d) panegírico
e) tirria

26. AYO
a) allá
b) aquí
c) pupilo
d) maestro
e) ego

27. BISOÑO
a) novato
b) abuelo
c) bisiesto
d) bígamo
e) nuevo

28. INDEMNE
a) indefenso
b) locuaz
c) taciturno
d) ileso
e) enfermo

29. ORATE
a) pulcro
b) impío
c) vesánico
d) momento
e) iracundo

30. EXHAUSTIVO
a) profuso
b) exacto
c) meticuloso
d) calmado
e) colmado

31. CANORO
a) concordante
b) canario
c) ley
d) armónico
e) satisfactorio

32. PUSILÁNIME
a) bizarro
b) lámina
c) timorato
d) absceso
e) roñoso
33. MELIFLUO
a) enmarañado
b) rebuscado
c) taciturno
d) ególatra
e) delicado

34. LLAMATIVO
a) rozagante
b) acicalado
c) pomposo
d) reiterativo
e) ceñido

35. INCRIMINAR
a) exclamar
b) reprochar
c) maltratar
d) degradar
e) discutir

36. MOHÍNO
a) eufórico
b) enmudecido
c) triste
d) sucedido
e) mohín

37. NÓMADE
a) inestable
b) errático
c) emigrante
d) solitario
e) exiliado

38. INCREPAR
a) exclamar
b) degradar
c) imprecar
d) reprochar
e) maltratar

39. ESQUILMAR
a) vejar
b) explotar
c) enfriar
d) acoquinar
e) decaer

40. IMPROBO
a) probable
b) improbable
c) abyecto
d) inocuo
e) pío
41. SOSLAYAR
a) subrayar
b) evitar
c) cohesionar
d) catar
e) asir

42. CONVICTO
a) invicto
b) condenado
c) reo
d) culpable
e) convencido

43. INCURSIÓN
a) arremetida
b) inversión
c) vehemencia
d) asechar
e) expropiación

44. SEDICIÓN
a) significativo
b) erudito
c) motín
d) cateto
e) dipsómano

45. PRESAGIO
a) antesala
b) malicia
c) capcioso
d) victima
e) augurio

46. NEQUICIA
a) drasticidad
b) egoísmo
c) despotismo
d) importancia
e) crueldad

47. CUTRE
a) bizantino
b) tirano
c) acrata
d) roñoso
e) indemne

48. MANUMISO
a) indultado
b) emancipado
c) libertino
d) arrepentido
e) exculpado
49. SOLEMMNE
a) exitoso
b) minucioso
c) imponente
d) solitario
e) clemente

50. DESPOTA
a) drástico
b) inicuo
c) tirano
d) insensato
e) insolente

51. DESLIZ
a) desatino
b) exceso
c) limitación
d) defecto
e) duda

52. OPROBIO
a) ominoso
b) afrenta
c) creso
d) craso
e) bisoño

53. VIL
a) déspota
b) extraño
c) mediocre
d) rufián
e) vital

54. SINOPTICO
a) minucioso
b) preciso
c) exacto
d) sintético
e) restringido

55. ABLAR
a) hablar
b) blanquear
c) quitar
d) extirpar
e) decir

56. CONDONAR
a) preservar
b) yantar
c) perdonar
d) castigar
e) cogitar
57. ANTAGONISTA
a) adversario
b) diferente
c) luchador
d) picnico
e) boyante

58. DELECTACIÓN
a) jubilo
b) excitación
c) diligencia
d) ablación
e) fruición

59. VERBOSO
a) oral
b) locuaz
c) elocuente
d) lalo
e) lelo

60. SÁTIRA
a) incriminación
b) lujurioso
c) sarcasmo
d) raya
e) herejía

61. SACRÍLEGO
a) sacro
b) suntuoso
c) hereje
d) máximo
e) epónimo

62. UMBRÍO
a) níveo
b) hombre
c) oscuro
d) funesto
e) taciturno

63. FÚNEBRE
a) lacónico
b) huraño
c) funesto
d) jocoso
e) terrible

64. SORNA
a) zonza
b) basca
c) pea
d) bufa
e) soledad