domingo, 10 de junio de 2012

SINONIMOS PARA POSTULAR N° 1

1. CONVICCIÓN
A) suposición
B) exactitud
C) premonición
D) atención
E) convencimiento

2. ARBITRARIEDAD
A) neutralidad
B) aflicción
C) holganza
D) violencia
E) despotismo

3. IRACUNDO
A) impertinente
B) irracional
C) atrabiliario
D) engañoso
E) furibundo

4. PROPENSO
A) inclinado
B) inafecto
C) descompuesto
D) ampuloso
E) refinado

5. LÚGUBRE
A) molestoso
B) pavoroso
C) fúnebre
D) portentoso
E) inexacto


6. ECLOSIÓN
A) aparición
B) plaga
C) matanza
D) erosión
E) explotación

7. PROSÉLITO
A) prosista
B) cliente
C) adepto
D) linaje
E) alcurnia

8. AHERROJAR
A) maltratar
B) humillar
C) expulsar
D) encadenar
E) abusar

9. CHUBASCO
A) aguacero
B) viento
C) temporal
D) desastre
E) compendio

10. DILAPIDACIÓN
A) descaro
B) desfachatez
C) despilfarro
D) falsear
E) alterar


11. ESCUÁLIDO
A) esbelto
B) esmirriado
C) escueto
D) escrutador
E) explorar

12. CUESTIONAR
A) apoyar
B) contravenir
C) denegar
D) argumentar
E) dogmatizar

13. INDOLENCIA
A) inercia
B) incuria
C) importancia
D) soberbia
E) sensatez

14. DENIGRACIÓN
A) infamia
B) desconcertante
C) designación
D) intimidación
E) discrepancia

15. SOBERBIA
A) modestia
B) magnificencia
C) altivez
D) servilismo
E) alabancioso


16. MEDROSO
A) audaz
B) sagaz
C) astuto
D) temeroso
E) introvertido

17. ASIDUO
A) duro
B) perseverante
C) asignado
D) inconstante
E) desafecto

18. UBICUO
A) donde
B) dimisionario
C) omnipotente
D) omnipresente
E) omnisciente

19. CÓDICE
A) testamento
B) manuscrito
C) codicilo
D) nota
E) libro

20. HEBRA
A) efigie
B) fibra
C) burla
D) sarcasmo
E) opresión


21. MANDRIA
A) estatua
B) mandado
C) fruta
D) tímido
E) manía

22. IBÍDEM
A) vienen
B) así mismo
C) allí mismo
D) ignaro
E) así es

23. SUTILEZA
A) insinuar
B) agudeza
C) celeridad
D) voracidad
E) ferocidad

24. POSTERGAR
A) despreciar
B) posponer
C) adelantar
D) estimular
E) adelantar

25. DADIVOSO
A) hablador
B) intemperante
C) mezquino
D) expansivo
E) desprendido

26. FÉRULA
A) color
B) fiebre
C) palmeta
D) cierta tela
E) hueso

27. DESPAPUCHO
A) sandez
B) despacho
C) perorata
D) testimonio
E) fracción

28. CURDA
A) molestia
B) cuerdo
C) achispado
D) absurdidez
E) desbordamiento

29. ONEROSO
A) posesivo
B) orgulloso
C) jocoso
D) gravoso
E) astuto

30. LOOR
A) honor
B) alabanza
C) gusto
D) olor
E) amor

31. DIÁFANO
A) luminoso
B) limpio
C) frágil
D) delicado
E) áspero

32. ROSO
A) raído
B) bajo
C) roseta
D) raspar
E) distensión

33. TRAPISONDA
A) desorden
B) tela
C) cabriola
D) esplín
E) espita
34. ENGORRO
A) aflicción
B) lauro
C) fracaso
D) castigo
E) impedimento

35. ERUDITO
A) inculto
B) diamante en bruto
C) docto
D) magnífico
E) adornado

36. MARASMO
A) inmovilidad
B) enredo
C) pantano
D) catarro
E) dolor

37. PANACEA
A) orgulloso
B) inactivo
C) curalotodo
D) dulce
E) hablador

38. TARASCADA
A) solicitud
B) vieja
C) nafta
D) trasnochada
E) dentellada

39. CALÍGINE
A) claro
B) transparente
C) opaco
D) tedio
E) máximo

40. HERALDO
A) mensajero
B) verdugo
C) reo
D) vate
E) juez

41. ARMISTICIO
A) armamento
B) plebiscito
C) tregua
D) cautela
E) opción

42. CÚMULO
A) cantidad
B) reunión
C) montón
D) variedad
E) aglomeración

43. CHOTEAR
A) expulsar
B) mofar
C) arrogar
D) temer
E) atacar

44.FRONTISPICIO
A) anuncio
B) fachada
C) epitafio
D) rótulo
E) cara

45. GIRÁNDULA
A) veleta
B) circulación
C) mariposa
D) enemiga
E) tentación

46. LETARGO
A) extenso
B) mortal
C) efímero
D) enfrentar
E) somnolencia
47. HABILITAR
A) facultar
B) elegir
C) escapar
D) amansar
E) dominar

48. HÁLITO
A) vida
B) agonía
C) espíritu
D) ánimo
E) soplo

49. FAROLEAR
A) engreír
B) mostrar
C) iluminar
D) suponer
E) presumir

50. EMBELECO
A) adorno
B) tiranía
C) embuste
D) necedad
E) fealdad

51. PRIMEVO
A) época
B) pariente
C) ovalado
D) mayor
E) cliente

52. OPILAR
A) acumular
B) obstruir
C) asear
D) pelar
E) elevar

53. ESCRÚPULO
A) delicadeza
B) reparo
C) fastidio
D) higiene
E) moral

54. BADULAQUE
A) engañado
B) cándido
C) camorrero
D) osado
E) embustero

55. CHASCO
A) error
B) facha
C) alegría
D) frasco
E) fango

56. SUASORIO
A) persuasivo
B) débil
C) terno
D) íntimo
E) suspicaz

57. ESCIENTE
A) nuevo
B) creciente
C) letrado
D) paciente
E) discordante

58. ONÍRICO
A) pesado
B) costoso
C) impuesto
D) sueño
E) alucinación

59. IMPÁVIDO
A) callado
B) inmóvil
C) calmado
D) sorprendido
E) trémulo
60. CÁUSTICO
A) prudente
B) mordaz
C) agresivo
D) A y B
E) B y C

61. FINIBLE
A) definido
B) mortal
C) acabable
D) legible
E) claro

62. LOCATARIO
A) arrendador
B) vendedor
C) bizarro
D) morador
E) honesto

63. CESURA
A) razón
B) nación
C) permanente
D) variado
E) pausa

64. BALDÍO
A) hastío
B) escarnio
C) yermo
D) escaso
E) injuria

65. AFECTADO
A) laso
B) sutil
C) consumido
D) artificial
E) cándido

66. CISMA
A) profundidad
B) abismo
C) ruptura
D) sorteo
E) conciso

67. EPÍTOME
A) compendio
B) libación
C) pedido
D) ley
E) oración

68. VERGEL
A) castidad
B) escuela
C) veracidad
D) bandada
E) jardín

69. AÑEJO
A) enraizado
S) suplemento
C) antiguo
D) atavío
E) anual

70. DESINENCIA
A) desapego
B) contradicción
C) descenso
D) terminación
E) afirmación

71. MAGNÁNIMO
A) generoso
B) grandioso
C) garante
D) grasiento
E) adinerado

72.SINALAGMÁTICO
A) práctico
B) recíproco
C) inicial
D) señal
E) gramatical
73. EXONERADO
A) libertino
B) suavizante
C) lacerado
D) golpeado
E) eximido

74. NONADA
A) friolera
B) gracia
C) moneda
D) almoneda
E) aturdir

75. PEANA
A) compunción
B) pedestal
C) aflicción
D) mecedora
E) mueble

76. INQUIRIR
A) insistir
B) solicitar
C) odiar
D) indagar
E) amar

77. OCLUIR
A) tabicar
B) insolar
C) convenir
D) trasnochar
E) resumir

78. SÍNDROME
A) bacteria
B) microbio
C) deformidad
D) síntoma
E) humanoide

79. PROVENTO
A) comercio
B) especulado
C) aire
D) favor
E) producto

80. EPÍTETO
A) altura
B) coloso
C) insulto
D) adjetivo
E) escrito

81. INCURSIÓN
A) paseo
B) caminada
C) irrupción
D) marea
E) puerta

82. SINGLAR
A) disco
B) sonido
C) eco
D) navegar
E) poeta

83. INFRINGIR
A) recalentar
B) refraccionar
C) acomedir
D) transgredir
E) apenar

84. SINDÉRESIS
A) acentuación
B) resumen
C) omisión
D) interés
E) juicio

85. SITO
A) invocación
B) mimo
C) situado
D) lugar
E) aposento
86. SÚPITO
A) impaciente
B) conciente
C) conocido
D) alterado
E) ingenio

87. AVENAR
A) sangrar
B) sembrar
C) canalizar
D) prohibir
E) rezar

88. DEPARAR
A) erguir
B) suministrar
C) conseguir
D) lastimar
E) acostumbrar

89. DESIDIA
A) desdén
B) encono
C) insulto
D) negligencia
E) envicia

90. LOCATARIO
A) manicomio
B) vesanía
C) ciudadano
D) arrendatario
E) degustador

91. LAYA
A) línea
B) tiberio
C) calidad
D) evasiva
E) alaba

92. SINECURA
A) empleo
B) cena
D) celibato
D) salud
E) solicitud

93. NECROPSIA
A) autopsia
B) excremento
C) investigación
D) resumen
E) cementerio

94. CEPA
A) aprenda
B) conozca
D) isla
D) higiene
E) raza

95. NAUTA
A) marino
B) edecán
C) nave
D) viaje
E) piloto

96. VETO
A) mina
B) censura
C) prohibición
D) sufragio
E) cédula

97. CAPITULAR
A) cercenar
B) cadalso
C) claudicar
D) ahorcar
E) título

98. PÓSITO
A) depósito
B) posición
C) apostura
D) excremento
E) oquedad

99. LIBAR
A) lamer
B) marear
C) tomar
D) soltar
E) emancipar

100. PANFLETO
A) totalidad
B) sátira
C) acto
D) boceto
E) soltura

Claves Sinónimos 01


01)  E
11)  B
21)  D
31)  B
41)  C 
51)  D
61)  C
71)  A
81)  C
91)  C
02)  E
12)  B
22)  C
32)  A
42)  A
52)  B
62)  A
72)  B
82)  D
92)  A
03)  E
13)  B
23)  B
33)  A
43)  A
53)  B
63)  E
73)  E
83)  D
93)  A
04)  A
14)  A
24)  B
34)  E
44)  B
54)  B
64)  C
74)  A
84)  E
94)  E
05)  C
15)  C
25)  E
35)  C
45)  A
55)  D
65)  D
75)  B
85)  C
95)  E
06)  A
16)  D
26)  C
36)  A
46)  E
56)  A
66)  C
76)  D
86)  A
96)  C
07)  C
17)  D
27)  A
37)  C
47)  A
57)  C
67)  A
77)  A
87)  C
97)  C
0B)  D
1B)  D
2B)  C
3B)  E
4B)  E
5B)  D
6B)  E
7B)  D
8B)  B
9B)  A
09)  A
19)  B
29)  D
39)  C
49)  A
59)  B
69)  A
79)  E
89)  D
99)  C
10)  C
20)  B
30)  B
40)  B
50)  B
60)  E
70)  D
80)  D
90)  D
100) B