domingo, 6 de septiembre de 2009

ALGIA : DOLOR

DICCIONARIO ETIMOLÓGICO

ALGIA

ALGIA ( ALGOS de origen: Griego) Significa: DOLOR

ACROMELALGIA : Dedos
ARTRALGIA : Articulación
CARDIALGIA : Corazón
CEFALALGIA : Cabeza
CENTALGIA : Cutánea por picadura
CISTALGIA : Vejiga
COXALGIA : Cadera
CRUSALGIA : Glándula
DERMALGIA : Piel
ENTERALGIA : Intestino
ESPLEALGIA : Bazo
GLOSALGIA : Lengua
GONALGIA : Rodilla
HEPATALGIA : Hígado
MASTALGIA : Senos
METRALGIA : Útero
MIALGIA : Músculos
NEFRALGIA : Riñón
NEURALGIA : Nervio
ODONTALGIA : Dientes
OMALGIA : Hombro
ORQUIALGIA : Testículos
OSTEALGIA : Huesos
OTALGIA : Oído
OVARIALGIA : Ovarios
PIELALGIA : Pelvis renal
PODALGIA : Pie
PROCTALGIA : Ano
PROSTALGIA : Próstata
PSICALGIA : Origen Psíquico
QUIRALGIA : Mano
RAQUIALGIA : Columna vertebral
RINALGIA : Nariz
SACRALGIA : Sacro
TALALGIA : Talón
ULALGIA : Encía

8 comentarios: