viernes, 15 de enero de 2010

PRÁCTICA SINÓNIMOS - GRUPO REPASO - ACADEMIA "EUCLIDES"

SINÓNIMOS

01. CONVENCIMIENTO
a) suposición
b) exactitud
c) convicción
d) atención
e) premonición

02. FÚNEBRE
a) molestoso
b) pavoroso
c) lúgubre
d) portentoso
e) inexacto

03. AGUACERO
a) chubasco
b) viento
c) temporal
d) desastre
e) compendio

04. INCURIA
a) inercia
b) indolencia
c) importancia
d) soberbia
e) sensatez

05. DESPOTISMO
a) neutralidad
b) aflicción
c) holganza
d) arbitrariedad
e) violencia

06. APARICIÓN
a) eclosión
b) plaga
c) matanza
d) erosión
e) explotación

07. DESPILFARRO
a) descaro
b) desfachatez
c) dilapidación
d) falsear
e) alterar

08. INFAMIA
a) desconcierto
b) designación
c) intimidación
d) discrepancia
e) denigración

09. FURIBUNDO
a) impertinente
b) irracional
c) atrabiliario
d) engañoso
e) iracundo

10. ADEPTO
a) prosista
b) cliente
c) prosélito
d) linaje
e) alcurnia

11. HETICO
a) esbelto
b) moralista
c) enteco
d) picnico
e) timorato

12. ALTIVEZ
a) servilismo
b) soberbia
c) modestia
d) alabanza
e) magnificencia

13. INCLINADO
a) propenso
b) inafectado
c) descompuesto
d) amplio
e) echado

14. AHERROJAR
a) vomitar
b) maltratar
c) humillar
d) expulsar
e) encadenar

15. CONTRAVENIR
a) apoyar
b) cuestionar
c) denegar
d) argumentar
e) dogmatizar

16. MEDROSO
a) audaz
b) sagaz
c) astuto
d) pusilánime
e) introvertido

17. ASIDUO
a) duro
b) asignado
c) tenaz
d) delgado
e) hacedero

18. AGUDEZA
a) insinuar
b) sutileza
c) flaqueza
d) voracidad
e) ferocidad

19. GRAVOSO
a) posesivo
b) orgulloso
c) jocoso
d) oneroso
e) astuto

20. DOCTO
a) inculto
b) médico
c) erudito
d) magnifico
e) adornado

RESPUESTAS:


1) C
2) C
3) A
4) B
5) D
6) A
7) C
8) E
9) E
10) C
11) C
12) B
13) A
14) E
15) B
16) D
17) C
18) B
19) D
20) C

4 comentarios: